A gazdasági elemzések (elemzés, kontrolling stb.) általában számviteli adatokon alapulnak, számokból nyernek ki a vállalkozásra vagy a piacra jellemző fontos információt, amellyel a vezetés tisztábban lát. Általában matematikai vagy statisztikai eszközökkel történik a számítás, amelyet értelmezés követ. Minden gazdasági mutatószámnak van gazdasági jelentése, azaz míg a számításban résztvevő értékek megnevezését sokszor befolyásolja a jogszabályi környezet, az eredmény értelmezése általában nem kötődik egy bizonyos országhoz, környezethez, hanem általános érvényű gazdasági következtetést von le. Jóindulattal jogi–gazdasági szövegnek tekinthetők még a gazdaság működését szabályozó szövegek, például a szabványok, a minőségellenőrzési/minőségirányítási dokumentumok, az ipari megállapodások is, de ezek éppen annyira műszaki, mint amennyire jogi vagy gazdasági fordítások, ezért részletesen nem ismertetem.

2. Újabb nagy kategória a szabályzatok. A törvény is előírja bizonyos szabályzatok létrehozását, más szabályzatokat a józan ész diktál. Szabályzatokkal mindenki találkozik: munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat, szervezeti és működési szabályzat (SzMSz), környezetvédelmi szabályzat, szállítási szabályzat stb. Sokszor a szabályzat csak formalitás, követelmény, amit egy oldalban teljesítenek, hogy kipipálhassák, más esetekben értelme is van. A szabályzatok többségének szövegezését – azért, hogy a vállalkozások valójában saját magukra szabhassák őket – a törvény nem írja elő, és általában rendeletek sem befolyásolják, legfeljebb a minimális tartalmat határozzák meg. A szabályzat vezérel: felhívja a szabályzat készítőinek figyelmét a hibalehetőségekre, rákényszeríti őket, hogy megoldják azokat a problémákat, amelyek még sok esetben fel sem merültek, de nagy kockázatot jelentenek. Éppen ezért a szabályzatok szövegét úgy kell megközelíteni, mint strukturált problémamegoldó szöveget. Az egyes szabályzatokat azonban nem egyetlen szakma képviselői írják, és erre a fordítás során érdemes gondolni.

magyar német fordító

Befolyásolási szövegek:

A szövegtipológia klasszikusa, Kari Bühler (1935) háromféle szöveget különböztet meg, a felhív ásközpontú, a tartalomközpontú és a kifejezésközpontú szöveget. A befolyásolási szövegek, amelyek a gazdasági szövegek másik jelentős csoportját alkotják, felhívásközpontúak. Képzeljük azt, hogy befolyásolni mindig csak a vevőt szokták, és csakis a közvetlen marketingszövegek befolyásolási jellegűek! Egy nagyobb vállalatnál elengedhetetlen a vállalati kultúra kialakítása, a vállalati identitás erősítése, az egységkovácsolás, és ezért a belső kommunikációban is fontos a befolyásolás. Ne azonosítsuk a befolyásolást a félrevezetéssel sem! A befolyásolás lényege, hogy az üzenet értelmezését irányítja.

német fordítóiroda xix. ker

Amikor befolyásolási szövegeket fordítunk,

mindig gondoljuk át, hogy kit akar a szöveg befolyásolni (vevőt, munkavállalót, befektetőt, közvéleményt stb. – ezek az ún. stakeholderek, akik a szervezet működésében valamilyen módon érdekeltek), és milyen üzenetet kíván közvetíteni. Általában nem jó, ha egy ilyen szöveg bonyolult, ezért a befolyásolási szövegek fordításánál felettébb ügyeljünk az egyszerű megfogalmazásra. Egy rossz értelemben szokatlan mondatszerkezet a teljes üzenetet tönkreteheti, mert a befogadó ahelyett, hogy az üzenetre figyelne, azon gondolkodik, miért így mondtuk.

A befolyásolási szövegek közé sorolom itt a reklámszövegek, belső dokumentumok, befektetői tájékoztatók, PR–szövegek mellett a pályázatokat és általában az üzleti ajánlatokat is. A pályázatok a bírálókat kívánják befolyásolni, azt sugallják, hogy az élvonalba tartozik a pályázat beadója, és érdemes a projektet támogatni. Az üzleti ajánlatok abban különböznek, hogy azok nem társadalmi hasznosságot próbálnak igazolni, hanem egyéni hasznosságot – azt, hogy a címzett jól jár, ha elfogadja az ajánlatot.

übersetzer deutsch ungarisch

Befolyásolási szövegeknél nagyon fontos a terminológia, mert az üzenetet sok esetben csak nyelvi elemek közvetítik. A szervezetről „sokat elárul”, hogy milyen szavakat, kifejezéseket használ. Fukar vagy gazdaságos, HR–vezető vagy személyügyi igazgató, CEO vagy igazgató, hogy csak a legtriviálisabb példákat említsük... Bár kevés olyan szervezet van Magyarországon, amelyik tudatos terminológiai politikát folytat, ha a fordító nem a megszokott terminusokkal fordít, az feltűnik a megrendelőnek. Ha meg kívánjuk tartani a megrendelőt, érdemes értéknövelt szolgáltatásként terminológiát kialakítani a számára.

Leíró szövegek: Furcsának tűnhet, hogy most jutunk el abba a kategóriába, ahová a közgazdaságtan, azaz a mikro– és makroökonómia tartozik. Általában minden közgazdász egyetért abban, hogy a közgazdaságtannak gyakorlati haszna nincs több, mint az, hogy alakítja a gondolkodást. A mikro– és makroökonómia ugyanis teljesíthetetlen peremfeltételek mellett működő modelleket használ. E tudományág központi kategóriái a kereslet, a kínálat és az egyensúly. A közgazdaságtan a racionális döntések tudománya, nincsen benne jó és rossz megoldás, hanem adott feltételek mellett optimális megoldást lehet elérni –gyakran akár több optimális megoldás is lehetséges. A közgazdaságtan „szépsége”, hogy ha mondunk egy állítást, és azt bizonyítjuk, általában az ellenkezőjét is be lehet ugyanazokkal az eszközökkel bizonyítani.

A közgazdászok számára a közgazdaságtan elsősorban a gondolkodás iskolája.

deutsch ungarisch übersetzer

A kereslet és kínálat egyensúlya, a szabad verseny vagy éppen az állami beavatkozás fontossága minden közgazdász gondolkodásának mélyrétege. A közgazdaságtan racionális, semmi meglepő nincsen benne, és a közgazdászok szeretik döntéseiket hasonló logikával alátámasztani. Ugyan előfordul, hogy váratlan, meglepő fordulattal találkozunk a fordítás során, de általában (természetesen létezik ebben a szakmában is egy nem túl tehetséges réteg) ezekig didaktikusan jut el a szöveg, minden állítás meg van indokolva. Ilyen logikával a tudományos szövegeken kívül főleg makrogazdasági és vállalati elemzésekben, piackutatásokban, felmérésekben, esettanulmányokban találkozunk. Általában ezt a stratégiát kell követni felhívások, tenderkiírások esetében is.

Mivel a gazdasági szövegek ugyanolyan szerteágazóak, mint a gazdasági élei – a pénzügyi szféra, a termelő– és szolgáltató szféra, az állami szféra és még a magánszféra is része –, a gazdasági fordításra senkit nem lehet elméleti fejtegetéssel megtanítani. Bemutattuk azonban, hogy mely szövegek esetén muszáj megismerni a forrás– és célnyelvi kultúra intézmény– és jogrendszerét, és melyek esetén nem. A gazdaság nem változik gyorsan, bármennyire is így gondolnánk. A technológia igen, ahogyan azt Carl Shapiro és Hal Varian is megfogalmazták Information Rules című könyvükben. Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx 18–19. századi elméletei a mai napig megállják helyüket, ugyanúgy, mint John Maynard Keynes vagy Milton Friedman 20. századbeli gondolatai. Az, hogy most éppen globalizáció vagy nemzetgazdaság van, csak a felszín. Ezeknek elég csak a terminológiájával tisztában lenni. A vállalati formák sem alakultak át teljesen az idők során. Ami megváltozott, az a kommunikáció, a marketing és a menedzsment, az információról és annak értékéről alkotott elképzelés, de ezek elválaszthatatlan részei mindennapi életünknek.

német tolmácsolás

Talán jót tesz, ha a Figyelőn és a HVG–n kívül, ha már többször fordítottunk gazdasági szövegei, egyszer végigrágjuk magunkat egy közgazdaságtan tankönyvön is, legyen az akár Samuelson: Közgazdaságtan című könyve, akár a mai egyetemi (vagy akár középiskolai) mikro– és makroökonómia könyvek. Érdemes egyszer belenézni egy marketingkönyvbe is, mondjuk Philip Kotler könyvébe, hogy megértsük, a marketing sem más, mint az, hogy megpróbálunk minden lehetséges befolyásoló tényezőt összeszedni, egymásra hatásukat logikusan átgondolni. Segítenek a Magyarországon megjelenő idegen nyelvű gazdasági lapok is, mert láthatunk egy lehetséges – és általában elég jó – verziót a magyar gazdasági rendszer idegen nyelvű ábrá-zolására. A Financial Times–szal azonban vigyázzunk! Az, hogy például a tőzsdével kapcsolatos közleményeket nem biztos, hogy le tudnánk fordítani, nem feltétlen a mi képességeink hiányát jelenti – elképzelhető, hogy a magyar pénzügyi rendszer nem kompatibilis az amerikaival ...